s

royona - تعبیر خواب سگ ابن سیرین

موضوعات
Category

ارشیو وبلاک
Archived blog

لينك هاي روزانه
Daily Links

کدهای اختصاصی
Code

کدهای اختصاصی
Site Statistics

» بازديد امروز : 1
» بازديد ديروز : 0
» افراد آنلاين : 1
» بازديد ماه : 1
» بازديد سال : 1660
» بازديد کل : 2190
» اعضا : 0
» مطالب : 135

تعبیر خواب سگ ابن سیرین


تاریخ انتشار پست : 1396/6/29 بازدید : 4

تعبیر خواب سگ

ابن سیرین
تعبیر خواب سگ نر : سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود .
تعبیر خواب سگ ماده : زن فرومایه بود و
تعبیر خواب سگ سیاه : دشمنی بود از عرب،
تعبیر خواب سگ سفید : سگ سفید، دشمنی بود از عجم.
اگر بیند که سگ بر وی بانگ می کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود.
تعبیر خواب گاز گرفتن سگ : اگر بیند که سگ او را بگزید، دلیل که او را از دشمن گزند رسد. اگر دید جامه او به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.
تعبیر خواب آب دهان سگ : اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود
تعبیر خواب پاره شدن لباس توسط سگ : اگر دید جامه او بدرید، دلیل که در مالش نقصان پدید آمد.
تعبیر خواب خوردن گوشت سگ : اگر بیند که گوشت سگ میخورد، دلیل که دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند.
تعبیر خواب نان دادن به سگ : اگر بیند سگی را نان همی داد، دلیل است که روزی بر وی فراخ شود.
تعبیر خواب نزدیکی با سگ (رابطه جنسی با سگ ): اگر بیند سگ با وی نزدیکی نمود، دلیل که دشمن در وی طمع کند.
تعبیر خواب تکیه دادن سگ : اگر بیند که سگ بر وی تکیه کرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد کند و کار او را نصرت دهد.
تعبیر خواب خوردن شیر سگ : اگر دید که شیر سگ می خورد، دلیل که ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد که با دشمن او را خصومت افتد.

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد :        
متن دیدگاه :

تمامی حقوق برای نویسنده محفوظ میباشد